Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [19 / 46] >

Prawo w samorządzie

Wójt może zaskarżyć obniżkę wynagrodzenia do sądu pracy

Sądy powszechne orzekają na podstawie konstytucji oraz ustaw. Oznacza to, że nie są związane aktami podustawowymi, np. rozporządzeniami. Jeżeli zatem sąd uzna, że przepisy samorządowego rozporządzenia wynagrodzeniowego zostały wydane sprzecznie z konstytucją oraz ustawą o pracownikach samorządowych, to wówczas może odmówić ich stosowania, a wójtowi przyznać wynagrodzenie, jakie ten otrzymywał do 1 lipca 2018 r.