Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [21 / 46] >

Prawo w samorządzie

Gminny program ochrony zwierząt nie może mieć dowolnej treści

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy. Sposób jego realizacji wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a także z gminnego programu opieki nad zwierzętami. Taki program rada gminy ma obowiązek przyjąć każdego roku, w ściśle określonym terminie: do 31 marca.