Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [41 / 44] >

Samorząd i praktyka

Gmina nie może obciążyć właściciela psa opłatą za jego złapanie

Rada gminy ma obowiązek co roku uchwalić program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Nie ma jednak np. kompetencji do nakładania na właściciela psa opłaty za złapanie, transport, pobyt psa i opiekę nad nim aż do czasu odbioru.