Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [36 / 44] >

Gospodarka

Prowadzenie punktu przedszkolnego w budynku mieszkalnym wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

Kilka lat temu - w czasie ograniczonej dostępności miejsc w publicznych przedszkolach - jedną z opcji zapewnienia opieki nad małymi dziećmi stały się prywatne placówki. W sierpniu 2008 r. Minister Infrastruktury, chcąc odformalizować zakładanie niepublicznych punktów opieki nad dziećmi, wydał pismo skierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wskazał w nim, że podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu punktu przedszkolnego w mieszkaniach położonych na pierwszej kondygnacji budynku nie wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.