Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [30 / 44] >

Administracja

Kiedy uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z pracy radnego będzie nieważna

Rada gminy, podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na zwolnienie radnego z pracy, nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do rozstania się z pracownikiem, gdy przyczyny zwolnienia nie są związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.