Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [28 / 44] >

Administracja

Kiedy przewlekłość postępowania jest rażącym naruszeniem prawa

„Rażąca przewlekłość postępowania” występuje, gdy zwłoka w załatwieniu sprawy jest znaczna, a jej przyczyną są działania albo zaniechania urzędu. Sprawdzeniu podlega też, czy przewlekłość wynikła z unikania przez urząd podejmowania rozstrzygnięcia bądź lekceważenia praw strony postępowania administracyjnego. Stwierdzenie takiej przewlekłości może zadecydować o nałożeniu na urząd grzywny.