Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [24 / 44] >

Prawo w samorządzie

Dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem nieposiadającym zgody na dodatkowe zatrudnienie

Dyrektor macierzystej szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, który podejmuje lub kontynuuje dodatkowe zatrudnienie w innej szkole bez uzyskania wymaganej w tym zakresie zgody.