Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [33 / 44] >

Finanse publiczne

Państwo pomoże samorządom budować mieszkania

Finansowego wsparcia gminom na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, mieszkań chronionych oraz noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni czy pomieszczeń tymczasowych ma udzielać Fundusz Dopłat, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie to będzie można łączyć z unijnym wsparciem realizacji inwestycji mieszkaniowej.