Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [31 / 44] >

Finanse publiczne

Gmina może przed sądem dochodzić części należnego jej podatku

Chociaż podatek od czynności cywilnoprawnych jest dochodem gmin, to jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. W przypadku gdy fiskus pobrany podatek nieprawidłowo rozdzieli pomiędzy gminy, to poszkodowane mogą dochodzić należnych im dochodów na drodze powództwa cywilnego.