Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [26 / 44] >

Administracja

Budowa urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie, czyli nie do końca wywłaszczenie

Jedną z procedur przysparzających pewnych problemów organom administracji publicznej jest określona w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami forma wywłaszczenia nieruchomości przez ograniczenie. Najogólniej ujmując, odnosi się ona do umożliwienia przedsiębiorcom przesyłowym budowy na gruntach prywatnych urządzeń, przewodów i ciągów drenażowych służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także urządzeń łączności publicznej, sygnalizacji.