Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [25 / 44] >

Prawo w samorządzie

Czy przestępca może zostać wójtem

Przepisy Kodeksu wyborczego oraz ustawy o pracownikach samorządowych są ze sobą sprzeczne. O ile bowiem pierwsza ustawa umożliwia start w wyborach na wójta osobom skazanym na inną niż pozbawienie wolności karę, o tyle przepisy drugiej nie pozwalają na nawiązanie stosunku pracy w urzędzie gminy z osobą skazaną prawomocnie na jakąkolwiek karę.