Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [12 / 44] >

Aktualności

O skardze na bezczynność organu

Wniesienie skargi na bezczynność organu jest uzasadnione nie tylko w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia sprawy, ale także w przypadku odmowy wydania aktu, mimo istnienia ustawowego obowiązku, choćby organ mylnie sądził, że załatwienie sprawy nie wymaga wydania aktu.