Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [43 / 43] >

Samorząd i praktyka

Powierzchnia działki budowlanej w planie miejscowym

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednym z elementów, które mogą być określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jest minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych. Jakie są ograniczenia organów gmin przy wyznaczaniu tych wytycznych?