Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [35 / 43] >

Gospodarka

Planowanie przestrzenne w obszarach metropolitalnych

Polityka przestrzenna na różnych obszarach prowadzona jest w zróżnicowany sposób. Inaczej wygląda na obszarach wiejskich, a inaczej w mieście. Szczególne wyzwania związane z polityką przestrzenną dotyczą wspierania rozwoju funkcji metropolitalnych, powstrzymywania negatywnych skutków suburbanizacji, a także szczególnej ochrony ładu przestrzennego. Rozwiązaniu tych problemów służyć ma metropolitalny plan przestrzenny.