Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [29 / 43] >

Finanse publiczne

Generalny charakter zwolnień w podatku od nieruchomości

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych prawodawca określił przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W katalogu tym zawarł grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak określony przedmiot opodatkowania stanowi pewną regułę, zgodnie z którą wszystko, co kwalifikuje się jako jego element, powinno zostać obciążone tym podatkiem. Regulacja ta stanowi wyraz postulatu powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości.