Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [25 / 43] >

Administracja

Zakaz orzekania na niekorzyść w postępowaniu administracyjnym

Odwołania od decyzji administracyjnych stanowią naturalną formę realizacji uprawnień stron. Wynika to zresztą między innymi z wyrażonej w zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego zasady dwuinstancyjności. Pamiętać trzeba jednak o pewnych obowiązkach organów odwoławczych. Jeden z nich wiąże się z zakazem orzekania na niekorzyść.