Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [17 / 43] >

Prawo w samorządzie

Sekretarz obowiązkowo w każdym samorządowym urzędzie

Osobie zajmującej to kierownicze stanowisko urzędnicze stawia się wysokie wymagania odnośnie do kwalifikacji i doświadczenia. Wątpliwości budzi tryb, w jakim ta posada ma być obsadzona.