Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [15 / 43] >

Prawo w samorządzie

Akty prawa miejscowego a akty kierownictwa wewnętrznego

Poza aktami prawa miejscowego, zawierającymi przepisy powszechnie obowiązujące, organy jednostek samorządu terytorialnego stanowią tzw. akty kierownictwa wewnętrznego. Ich cechą charakterystyczną jest to, że normują zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej, podporządkowanych służbowo i organizacyjnie. Akty kierownictwa wewnętrznego nie wywołują natomiast żadnych skutków prawnych w stosunku do podmiotów innych niż np. stanowiąca je gmina.