Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [32 / 43] >

Gospodarka

Odstępstwo od zakazu sprzedaży alkoholu w miejscach publicznych

Czy rada gminy, opierając się na art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu na terenie szkoły, np. w wakacje, konkretnego dnia, w celu organizacji dożynek gminnych?