Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [26 / 43] >

Finanse publiczne

W czerwcu radni oceniają, jak zarząd realizował budżet poprzedniego roku

Nieudzielenie absolutorium wójtowi jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odwoławczego. W powiecie i województwie samorządowym uchwała taka jest tożsama z wnioskiem o odwołanie zarządu.