Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [13 / 43] >

Prawo w samorządzie

Kiedy można zawiesić nauczyciela i dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków podejmuje dyrektor szkoły. O przypadku zawieszenia dyrektora decyduje natomiast organ prowadzący szkołę. Ponadto zawieszenie może nastąpić także z mocy prawa. Wówczas w ogóle nie jest wymagana decyzja właściwego organu.