Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [12 / 43] >

Prawo w samorządzie

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci

Obowiązkiem dyrektora szkoły podstawowej (a w roku szkolnym 2017/2018-2018/2019 także dyrektora dotychczasowego gimnazjum) jest sprawowanie kontroli w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci. Wykonywane przez niego czynności kontrolne obejmują przede wszystkim weryfikację zgłaszania dzieci do szkoły oraz uczęszczania przez nie na zajęcia szkolne. Obowiązkiem dyrektora jest także ewidencjonowanie realizacji obowiązku szkolnego.