Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [21 / 43] >

Prawo w samorządzie

Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor szkoły jest uprawniony do ustalenia w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni jest jednak uzależniona od typu szkoły. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów nie może przekroczyć 8 dni, w przypadku liceów ogólnokształcących i techników - 10 dni, a w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - 6 dni.