Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [18 / 43] >

Prawo w samorządzie

Jawność informacji publicznej – konsekwencje dla sektora publicznego i prywatnego

Od kilku miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem pomysłodawców przepisy te mają wzmocnić transparentność państwa, uporządkować obowiązujące przepisy i wprowadzić nowe instytucje w celu wzmocnienia przejrzystości zarządzania państwem i majątkiem Skarbu Państwa.