Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [38 / 43] >

Samorząd i praktyka

Konsultacje i opiniowanie nie mogą być pozorne

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwalony przez sejmik województwa mazowieckiego plan gospodarki odpadami. Tym samym sąd podzielił stanowisko niższych instancji, że samorząd w sposób nieprawidłowy prowadził konsultacje planu z mieszkańcami, zaniechał jego opiniowania, a także wprowadził w jego zapisach przepisy arbitralnie ograniczające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.