Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [28 / 42] >

Administracja

Jak interpretować przepisy o bezpośrednim oddziaływaniu na sąsiednią działkę przy wydawaniu pozwoleń na budowę

Położone wśród wyraźnie ukształtowanej zabudowy miejskiej puste działki budowlane mogą stanowić dobrą inwestycję dla potencjalnych nabywców. Jednak z uwagi na ich wielkość czy cechy geometryczne budowa budynku na takiej nieruchomości stanowi wyzwanie dla projektanta. Bardzo często przy sytuowaniu budynku konieczne będzie zaprojektowanie go bezpośrednio w granicy działki lub w odległości mniejszej niż podstawowe dopuszczalne odległości. Nawet jeśli wszystkie warunki wynikające z przepisów zostaną spełnione, mamy do czynienia z objęciem sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu.