Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [27 / 42] >

Administracja

Czy nowa instytucja w k.p.a. ograniczy wydawanie decyzji kasatoryjnych

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnych to nowa, wprowadzona w połowie 2017 r. instytucja w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Sprzeciw sądy administracyjne rozstrzygają szybko. Dodatkowo mają prawo nałożyć grzywnę na organ II instancji w przypadku uchybień w przekazaniu akt sprawy do sądu. Ma to na celu zdyscyplinowanie urzędów, tak by pamiętały, że decyzje kasatoryjne to wyjątek.