Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [26 / 42] >

Administracja

Wydruk ze strony internetowej nie jest dowodem doręczenia decyzji administracyjnej

Poczta Polska oferuje możliwość śledzenia przesyłek poleconych za pośrednictwem witryny internetowej. Dla sądów wydruk z zawartymi tam informacjami nie jest dowodem na odebranie listu poleconego z urzędu.