Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [19 / 42] >

Prawo w samorządzie

Jak ustalić warunki korzystania z internatu

Dyrektor szkoły nie może samodzielnie ustalić wysokości opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie szkolnym. Nie może też sam określać terminu i sposobu ich wnoszenia. Czynności te podejmuje zawsze w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.