Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [18 / 42] >

Prawo w samorządzie

Dyrektor oblicza miesięczną należność za korzystanie dziecka z przedszkola

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów ustala rada gminy. Dyrektor nie zawiera z rodzicami umów określających te opłaty. Natomiast dyrektor przedszkola dokonuje obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało z przedszkola.