Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [15 / 42] >

Prawo w samorządzie

RODO a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Wprowadzane na mocy RODO przepisy obejmują wszystkich tych, którzy gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Są to zarówno duże, jak i małe firmy, a także administracja rządowa czy samorządowa. Na administratorów danych osobowych osób fizycznych nałożono nowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. W tej sferze RODO swoimi regulacjami dotyka również zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.