Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [1 / 42] >

Aktualności

Środki unijne i dotacje

Budowa i modernizacja lokalnych dróg Od 24 marca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania