Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [38 / 42] >

Gospodarka

Mieszkańcy czekają na parkingi

Jednostkom samorządu terytorialnego i inwestorom prywatnym ciągle trudno wypracować dobre praktyki przy budowie parkingów podziemnych w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego. W rezultacie projekty te rzadko są realizowane.