Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [40 / 42] >

Samorząd i praktyka

Usuwanie pojazdów z dróg: z roszczeniami do powiatu

Wynagrodzenie za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi wypłaca starosta działający w imieniu powiatu. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynika z umowy zawartej z podmiotem wybranym, w trybie zamówień publicznych. Roszczenia z tego tytułu mogą być dochodzone na drodze cywilnoprawnej.