Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [29 / 42] >

Finanse publiczne

Podatek od deszczu: dochód Wód Polskich i gminy

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustalają i pobierają gminy, chociaż zaledwie 10% z tej daniny zasila ich budżety. Pozostałe 90% samorządy mają obowiązek przekazywać na rachunek Wód Polskich.