Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [25 / 42] >

Administracja

Nie każda informacja jest niezbędna do wymiaru podatku

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dają radzie gminy prawo do ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. Ustalenie to nie może być sprzeczne z przepisami prawa. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych są bowiem aktami prawa miejscowego.