Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [24 / 42] >

Administracja

Wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej

Skierowanie danej sprawy do sądu administracyjnego może powodować problemy związane ze stosowaniem skarżonej decyzji. Dlatego też ustawodawca uregulował niniejsze kwestie, przedstawiając przesłanki wstrzymania wykonania decyzji. Jedną z nich jest możliwość żądania kaucji zabezpieczającej wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę.