Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [13 / 42] >

Prawo w samorządzie

Znaczenie upoważnienia ustawowego dla lokalnej legislacji

Organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Stanowi o tym wprost art. 94 konstytucji