Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [11 / 42] >

Aktualności

Zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet

10 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (poz. 696).