Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [8 / 42] >

Aktualności

Zakaz zgromadzenia. Termin rozpatrzenia skargi przez sąd

Sąd może rozpoznać odwołanie od zarządzenia zakazującego zgromadzenia po upływie terminu, w którym zgromadzenie miało się odbyć. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego, która zapadła 28 marca 2018 r. (sygn. akt III SZP 1/18).