Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [6 / 42] >

Aktualności

Za odbiór odpadów komunalnych trzeba płacić

Właściciel nieruchomości nie może zwolnić się z obowiązku uiszczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, argumentując, że gmina nie segreguje odbieranych od niego śmieci. Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 872/16).