Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [10 / 38] >

Prawo w samorządzie

Kiedy dyrektor może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły podstawowej może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Dokonuje tego jednak tylko na podstawie wniosku jego rodziców. Do wniosku o odroczenie musi być też dołączona odpowiednia opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.