Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [7 / 38] >

Prawo w samorządzie

Zakład usług komunalnych też ma prawo do informacji publicznej

Czy „nasz” zakład komunalny może wystąpić do nas o informację publiczną? Informacje te powinny być znane w zakładzie. Jednak otrzymaliśmy wniosek o udostępnienie informacji i przesłanie na adres zakładu. Dodatkowo część wnioskowanych informacji nie dotyczy spraw między gminą a zakładem.