Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [34 / 38] >

Gospodarka

Przesłanki wykluczenia z postępowania przetargowego

Dokonana w 2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła istotne zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego. Jedną z nich było m.in. wyodrębnienie dwóch obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd.