Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [33 / 38] >

Gospodarka

Czy konsorcja sprawdzają się w partnerstwie publiczno-prywatnym

Przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które - w zależności od podziału ryzyka - stosuje się do wyboru wykonawcy projektów PPP, uniemożliwiają punktowanie doświadczeń udostępnionych wykonawcy przez podmioty trzecie w ramach tzw. prekwalifikacji. W konsekwencji wykonawcy, chcąc zapewnić sobie bezpieczniejszą pozycję na liście rankingowej kwalifikującej ich do kolejnego etapu postępowania, zamiast doświadczenie „pożyczać” będą tworzyli (naprawdę) wielopodmiotowe konsorcja potworki. Czy tej sytuacji można jakoś zapobiec?