Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [28 / 38] >

Finanse publiczne

Jak opodatkować infrastrukturę wodno-ściekową

Kwestia opodatkowania infrastruktury wodno-ściekowej podatkiem od nieruchomości jest zagadnieniem wieloaspektowym. Rozstrzygnięcie o obowiązku uiszczenia daniny może zależeć w równej mierze od okoliczności podmiotowych, jak i przedmiotowych. Szczególnej uwagi wymaga więc indywidualny stan faktyczny.