Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [11 / 38] >

Prawo w samorządzie

Pseudonimizacja danych jako sposób na ochronę danych przez RODO

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nakładają pewne obowiązki również na podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe. Nie wskazują jednak konkretnych działań, lecz jedynie cel, jaki ma zostać osiągnięty. Jako przykładowe działanie zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania wskazano m.in. pseudonimizację danych.