Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [24 / 38] >

Administracja

Zaświadczenie o stanie cywilnym można wystawić od ręki

Maksymalny termin, w jakim kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wystawić wnioskodawcy zaświadczenie o stanie cywilnym, wynosi 10 dni. Dokument ten przekazuje się zgodnie z wnioskiem do rąk własnych osoby, której dotyczy, za pośrednictwem poczty albo w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem.