Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [18 / 38] >

Administracja

Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym

Ubiegłoroczna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wciąż powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne. Wprowadziła bowiem wiele nowych instytucji budzących pewne kontrowersje i pytania. Jedną z nich jest milczące załatwienie sprawy. Przedstawiciele organów administracji publicznej są szczególnie zainteresowani przedmiotową problematyką. Zwłaszcza że istnieją poważne wątpliwości, czy nowe przepisy mogą w obecnym otoczeniu prawnym znaleźć jakiekolwiek praktyczne zastosowanie.