Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [9 / 38] >

Prawo w samorządzie

Samorządowe prawo pracy nie dla zatrudnionego w gminnym ośrodku kultury

Ponieważ ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zawiera przepisy regulujące stosunek pracy zatrudnionych w instytucjach kultury pracowników, to nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.